סדרת כדים שנוצרו על האובניים. כל אחד מהם יחיד ומיוחד בצורתו. החומריות של כל כד נושאת על גבה את טביעת האצבעות, הליטוף, הנגיעות, המחשבות והרגשות שלי. בהמשך מתווספות שכבות מחשבה נוספות אודות מסע הסיפור המושלם של הכלי, הטקסטורה והצבע שלו. החומרים והצבעים משתנים מנגיעה לנגיעה, משכבה לשכבה ומשריפה לשריפה. הכל משתולל ובוער. כל כד נשרף מספר רב של פעמים עד שהוא מגיע לצורתו הסופית והכל נרגע. עכשיו, כשהוא שלם עבורי, הוא מחזיק שקט ומקום בטוח.